Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Casjorel kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Casjorel verstrekt.

Casjorel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam;
• Uw adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres.

Waarom Casjorel gegevens nodig heeft:

Casjorel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Casjorel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Casjorel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Casjorel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karin@casjorel.nl. Casjorel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Casjorel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Casjorel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Casjorel op via karin@casjorel.nl.

Casjorel is als volgt te bereiken:

Simone Veilhof 31
4463JB Goes
Telefoon: 06 26714514
E-mailadres: karin@casjorel.nl